BUÝT Bắc Giang - Tuyến buýt 06 : Nhã Nam - Gia Lâm

Chiều đi:Bến xe Nhã Nam - Tỉnh lộ 284 - Quốc lộ 1A ( mới ) - Bắc Ninh - Hà Nội - Bến Gia Lâm.

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:110 phút