BUÝT Bắc Giang - Tuyến buýt 03 : Bắc Giang - Cầu Ca (MẾN HIẾU BUS)

Chiều đi:Bắc Giang - Hiệp Hoà - Cầu Ca

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút