BUÝT Bắc Giang - Tuyến buýt 02 : Bắc Giang - Cầu Gồ

Chiều đi:Bến xe Bắc giang - Đường Xương giang - Cầu Mỹ Độ - Đường Hoàng Hoa Thám - Thị trấn Cao Thượng - Thị trấn Nhã Nam - Thị trấn Cầu Gồ.

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút