CÁC TUYẾN BUÝT Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: BX Vũng Tàu - Bình Châu
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: BX Vũng Tàu - Tân Thành
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: BX Bình Châu - La Gi
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 15
Tên tuyến: BX Dầu Giây - Xuyên Mộc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00