Tinh hoa Việt Nam+Bảo tàng gấu

Phú Quốc
chỉ từ 430.000đ/vé

Lưu ý

  • Người lớn: Cao từ 140cm 
  • Trẻ em: Cao từ 100cm đến dưới 140cm
  • Người cao tuổi: Khách hàng trên 60 tuổi
  • Đối với trẻ em dưới 1mdưới 1 tuổi: Miễn phí

TOUR Người lớn

430.000đ/ TOUR


TOUR Trẻ em

340.000đ/ TOUR


TOUR Người cao tuổi

340.000đ/ TOUR