CÁC HÃNG TAXI Yên Bái

Hãng taxi: Taxi Hapaco (taxi Yên Sơn)
Điện thoại: 0293855855,0293854854
Hãng taxi: Taxi Yên Bái
Điện thoại: 0293868686
Hãng taxi: Taxi Sơn Hà
Điện thoại: 0293210292