CÁC HÃNG TAXI Phú Thọ

Hãng taxi: Taxi Mai Linh
Điện thoại: 02103688688
Hãng taxi: Taxi An Hòa (H. Thanh Ba)
Điện thoại: 02103662666
Hãng taxi: Taxi Âu Cơ
Điện thoại: 02106282828
Hãng taxi: Taxi Biển Bạc
Điện thoại: 02103765765,02103882882
Hãng taxi: Taxi Biển Vàng (H. Phù Ninh)
Điện thoại: 02103766766
Hãng taxi: Taxi Biển Xanh
Điện thoại: 02103711711
Hãng taxi: Taxi Khải Oanh
Điện thoại: 02103846022
Hãng taxi: Taxi Kim Ngân
Điện thoại: 02103912929
Hãng taxi: Taxi Hoa Linh (H. Phù Ninh)
Điện thoại: 02103762762,02103678678
Hãng taxi: Taxi Hồng Ngọc
Điện thoại: 02103666888,02103255255
Hãng taxi: Taxi Mai Lan
Điện thoại: 02103855855
Hãng taxi: Taxi Mai Đạt
Điện thoại: 02103950950
Hãng taxi: Taxi Nam Cường
Điện thoại: 02103686868
Hãng taxi: Taxi Nam Dương
Điện thoại: 02103668866
Hãng taxi: Taxi Phú Thọ
Điện thoại: 02103822822
Hãng taxi: Taxi Tam Gia
Điện thoại: 02103898989
Hãng taxi: Taxi Thanh Tuyền
Điện thoại: 02103811811
Hãng taxi: Taxi Thành Yến
Điện thoại: 02103823823
Hãng taxi: Taxi Thắng Hiền
Điện thoại: 02103772772
Hãng taxi: Taxi Tuấn Huy (H. Cẩm Khê)
Điện thoại: 02103889889