CÁC HÃNG TAXI Gia Lai

Hãng taxi: Taxi Mai Linh
Điện thoại: 0593717 979
Hãng taxi: Taxi Hùng Nhân
Điện thoại: 0593717 171
Hãng taxi: Taxi Huy Hoàng
Điện thoại: 0593757575
Hãng taxi: Taxi Phú Quý
Điện thoại: 0593872777
Hãng taxi: Taxi Tre Xanh
Điện thoại: 0593716 666
Hãng taxi: SUNTAXI
Điện thoại: