CÁC HÃNG TAXI Cần Thơ

Hãng taxi: Taxi Mai Linh
Điện thoại: 07103828282
Hãng taxi: Taxi Green
Điện thoại: 07103739739
Hãng taxi: Taxi Happy
Điện thoại: 07103777777
Hãng taxi: Taxi VIP
Điện thoại: 07103814814