TÀU TUYẾN Long Biên-Hải Phòng

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hải Phòng-Long Biên
Số hiệu tuyến: LP2
Giờ khởi hành: 06:05:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Long Biên-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: LP3
Giờ khởi hành: 09:20:00
Điện thoại: 19000109