TÀU TUYẾN Hà Nội - Hải Dương

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hải Dương-Hà Nội
Số hiệu tuyến: HD2
Giờ khởi hành: 16:28:00
Điện thoại: 19000109