TÀU TUYẾN Đồng Hới - Vinh

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Vinh-Đồng Hới
Số hiệu tuyến: VD31
Giờ khởi hành: 07:10:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Đồng Hới-Vinh
Số hiệu tuyến: VD32
Giờ khởi hành: 06:54:00
Điện thoại: 19000109