CÁC TUYẾN TÀU CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: TN2
Giờ khởi hành: 13:10:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Vinh-Đồng Hới
Số hiệu tuyến: VD31
Giờ khởi hành: 07:10:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Đồng Hới-Vinh
Số hiệu tuyến: VD32
Giờ khởi hành: 06:54:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Yên Bái
Số hiệu tuyến: YB1
Giờ khởi hành: 13:15:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Yên Bái-Hà Nội
Số hiệu tuyến: YB2
Giờ khởi hành: 07:35:00
Điện thoại: 19000109