CÁC TUYẾN TÀU CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Tên tuyến: Hải Phòng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: LP8
Giờ khởi hành: 15:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Vinh
Số hiệu tuyến: NA1
Giờ khởi hành: 22:30:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Vinh-Hà Nội
Số hiệu tuyến: NA2
Giờ khởi hành: 21:20:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Long Biên-Quán Triều
Số hiệu tuyến: QT1
Giờ khởi hành: 08:15:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Quán Triều-Long Biên
Số hiệu tuyến: QT2
Giờ khởi hành: 05:40:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Long Biên-Quán Triều
Số hiệu tuyến: QT3
Giờ khởi hành: 16:25:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Quán Triều-Long Biên
Số hiệu tuyến: QT4
Giờ khởi hành: 13:45:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Yên Viên-Hạ Long
Số hiệu tuyến: R157
Giờ khởi hành: 04:55:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hạ Long-Yên Viên
Số hiệu tuyến: R158
Giờ khởi hành: 13:40:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE1
Giờ khởi hành: 19:30:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Đà Nẵng
Số hiệu tuyến: SE19
Giờ khởi hành: 20:10:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE2
Giờ khởi hành: 19:30:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Đà Nẵng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE20
Giờ khởi hành: 18:40:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Vinh-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE21
Giờ khởi hành: 21:50:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Vinh
Số hiệu tuyến: SE22
Giờ khởi hành: 12:05:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Quy Nhơn-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE25
Giờ khởi hành: 16:35:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Quy Nhơn
Số hiệu tuyến: SE26
Giờ khởi hành: 18:55:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE3
Giờ khởi hành: 22:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Thanh Hoá
Số hiệu tuyến: SE33
Giờ khởi hành: 08:05:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Thanh Hoá-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE34
Giờ khởi hành: 13:30:00
Điện thoại: 19000109