BUÝT Thái Nguyên - Tuyến buýt 09 : Thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) - Thị trấn Bãi Bông (Phổ Yên)

Chiều đi:Thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) - Thịnh Đán (Thành phố Thái Nguyên) - Thị xã Sông Công - Thị trấn Bãi Bông (Phổ Yên)

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút