BUÝT Thái Nguyên - Tuyến buýt 06 : Thành phố Thái Nguyên (Vườn hoa Sông Cầu) - Định Hóa

Chiều đi:Thành phố Thái Nguyên (Vườn hoa Sông Cầu) - Định Hóa

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút