BUÝT Thái Nguyên - Tuyến buýt 03 : Chợ Thái - Ký Phú (Đại Từ)

Chiều đi:Chợ Thái (Thành phố Thái Nguyên)- Hồ Núi Cốc - Thị trấn Đại Từ - Ký Phú (Đại Từ)

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút