BUÝT Thái Nguyên - Tuyến buýt 02A : Gang Thép (Thành phố Thái Nguyên) - Yên Lãng (Đại Từ)

Chiều đi:Gang Thép (Thành phố Thái Nguyên) - Đường Cách mạng tháng 8 - Trung tâm Thành phố Thái Nguyên -Yên Lãng (Đại Từ)

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút