BUÝT Nghệ An - Tuyến buýt 06 : TP Vinh - TP Hà Tĩnh

Chiều đi:Ga Vinh - Hồng Lĩnh - TP Hà Tĩnh - Cây xăng Thạch Bình

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:150 phút