BUÝT Nghệ An - Tuyến buýt 04 : Cầu bến Thuỷ - Hoàng Mai

Chiều đi:Ngô thị Nhậm - Khách sạn Phương Đông - Chợ Cửa Bắc - Ngã tư Quán Bánh - Ngã tư Quán Hành - Đền Cuông - Ngã ba Diễn Châu - Ga Yên Lý - Ngã tư Cầu Giát - Chợ Quỳnh Văn - Đền Cờn - Mỏ đá Hoàng Mai

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:150 phút