ĐƯỜNG BAY Hồ Chí Minh - Nha Trang

Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 16:40:00
Giá vé: 399000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 15:15:00
Giá vé: 509000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 09:30:00
Giá vé: 619000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 09:10:00
Giá vé: 719000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 06:35:00
Giá vé: 1214000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 12:25:00
Giá vé: 1214000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 15:55:00
Giá vé: 1214000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 17:15:00
Giá vé: 1214000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 17:45:00
Giá vé: 1214000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 18:20:00
Giá vé: 1214000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 18:50:00
Giá vé: 1214000